prim.MUDr. FILIP ČERNOCH

Primář oddělení plastické chirurgie Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno. Získal specializovanou způsobilost v oborech plastická chirurgie a všeobecná chirurgie a je držitelem Licence  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře České lékařské komory pro obor plastická chirurgie. Přednáší na Masarykově univerzitě v Brně v rámci pregraduální i postgraduální výuky v oboru plastické chirurgie. Má mnohaleté praktické zkušenosti v rekonstrukční i estetické chirurgii. Je držitel certifikátů pro práci s výplňovými materiály i pro práci s laserem v medicíně

Po ukončení Lékařské fakulty MU v roce 1998 pracoval do roku 2002 na chirurgickém oddělení Nemocnice Jihlava, kde složil atestaci z chirurgie. Poté nastoupil na Kliniku popálenin a rekonstrukční chirurgie, kde v roce 2007 složil atestaci v oboru plastická chirurgie. Od roku 2011 zde působí ve funkci primáře oddělení plastické chirurgie. 
powered by Estheticon.cz
0
WWW.CBPklinika.cz. Copyright Bílková©2017    www.estetikon.cz         

 .